A Társulás rövid története - előélete 2001-2009

A párkányi székhelyű LIMES - ANAVUM Regionális Kulturális Társulás 2000 decemberében, azzal a céllal jött létre, hogy a régió kulturális, turisztikai, néprajzi értékeit feltárja, éltesse, és továbbadja. Az akkori alakuló ülésen 14 település csatlakozott e célok megvalósításához. A még 2001 januárjában megtörtént Szlovák Belügyminisztériumi bejegyzés után a Társulás vezetősége is a régió közéleti embereiből állt össze, s így működött 2009-ig.
Az első évben 3 hónapos továbbképző tanfolyamot szerveztünk a falusi turizmus témára, amelynek 30 hallgatója volt. Ugyanabban az évben az esztergomi társrendezőkkel közösen szerveztünk egy kétnapos közösségfejlesztő tréninget a régió fiataljainak részére 25 fővel. Az év decemberében indítottuk a "Dédapáink nyomában" c. programot, melynek keretében Kisgyarmaton megszerveztük a régi disznóölési szokások - eredeti, nem színpadi bemutatóját. Majd ezt követték ugyanitt tollfosztási-, a húsvéti-locsolási szokások, melyek látogatói voltak: környékbeli érdeklődők, sőt turisták is.
2002-ben, Ipolyszalkán megrendeztük a régió I. Kézműves táborát, ahová az egész országból jöttek diákok, mintegy 50 fő volt a tábor lakója. (2-3 évig a mi szervezésünkben működött a tábor, s amióta tájház működik a faluban, önállóan szervezik a nyári táborokat).
Szintén ebben az évben egy háromnapos nemzetközi konferencia társrendezőjeként közreműködtünk. A budapesti székhelyű Határmenti Együttműködések Fórumával közösen, a Duna bal partján Párkányban, Muzslán, Búcson rendezett konferencián erdélyi, vajdasági, szlovákiai, határ menti polgármesterek, civilesek tárgyaltak az együttműködési lehetőségekről.
A 2003-as évtől a Társulás tevékenységét évente jelentős értékű és témakörű konferenciák jelentették:
- tavasszal mindig más helyszínnel (önkormányzattal közös rendezésben) szerveztünk 1 napos konferenciát, egy adott társadalom-politikai témára. Az első konferenciára Nánán került sor, EURÓPAI ÚTRAVALÓ címmel. A következő helyszín Bart község volt, ahol az előző főcím mellett a VIDÉKFEJLESZTÉS volt a téma. A harmadik helyszín Kéménd volt, a FALUSI TURIZMUS volt a téma, majd az utolsó e sorozatban Szőgyénben volt, s a konferencia témája: MERRE TART SZLOVÁKIA volt. Az előadók főként hazai, de magyarországi szakemberek, és politikusok voltak. A hallgatók a régió polgármesterei, civilesei, és vállalkozók voltak.
- Ugyancsak 2003 októberétől rendeztük meg a regionális szintű Történelmi konferenciát, a Párkányi csata 320. évfordulójának emlékére. Ezen a konferencián a részvevők elfogadták azt a MEMORANDUMOT, melyben a Párkányi csata emlékére állítandó emlékműről tettek fogadalmat. Azóta minden évben jelentős történelmi évfordulókra emlékeztünk hazai és magyarországi történészek közreműködésével.
- A Társulás kizárólag pályázatok elnyeréséből és támogatók segítségével működött ill. szervezte rendezvényeit.
- A Párkányi csata emlékére állítandó emlékmű ügyintézést egy emlékmű - előkészítő bizottság végezte.

Dániel Erzsébet
a Társulás és az Emlékmű - előkészítő bizottság elnöke

 

LIMES - ANAVUM Társulásunkról röviden


Alakulás : 2001 - 14 település képviseletében
Kezdés : 2001-ben továbbképző féléves tanfolyam falusi turizmus témára
esztergomi és budapesti turisztikai hivatallal
2001- 2002-ben, az első kézműves tábor Ipolyszalkán
Hagyományőrzés: élő disznóölés Kisgyarmaton, húsvéti lo-
csolás Kisgyarmaton 2 évig
2001 - 2003-ban regionális tanácskozások a köv. témakörökben:
Falusi turizmus- Barton, Kéménden, Nánán
Qvadis Szlovákia - Szőgyénben
2003-ban : megemlékezés a párkányi csata 320. évfordulójáról
MEMORANDUM, történelmi konferencia, szobor állítás
terve
2003-tól minden évben történelmi konferencia regionális szinten
Párkányban
Témakörök : Párkányi csata (3 éven), Báthory és kora,
1956, Trianon, Lengyel menekültek, Esterházy János
2008-ban Nemzetközi konferencia: A SZABAD - KÖZÉP EURÓPA MÚLTJA
ÉS JÖVŐJE címmel Párkányban
Emlékművek, emlékjelek:
2008 októberben III. Sobieski János lengyel király bronz lovas szobrának állítása
Párkány

2009-ben megszűnik a LIMES- ANAVUM Regionális Kulturális Társulás
2010-ben bejegyezve szellemi utódja a LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás
További emlékművek:
2010-ben lengyel menekültek és Andrzej Przewozník emlékére állított emlékkövek állítása Párkányban a Sobieski parkban
2011-ben Csókás Ferenc emléktábla állítás Bény

2010- 2011-ben Regionális Honismereti Tanácskozás - helytörténeti
kiadványok bemutatása : Kéménd , Ipolyszalka

Kiállítások, megemlékezések:
2004-ben Lengyel fotóművész kiállítása a párkányi múzeumban
2011-ben Lengyelország -Krakkó fotókon - a Budapesti Közép -európai Intézet
anyagának kiállítása
2008-ban Győrfi Lajos szobrászművész kiállítása
2012-ben Győrfi Ádám szobrász kiállítása
2011-ben I. Lengyel - Magyar Napok - budapesti lengyel kórus fogadása,
előadás (Kovács István történész), kultúrműsor, kiállítás
2011 társszervezőként emlékeztünk Eszterházy Jánosra Kéménden
2011-ben a budapesti székhelyű METEM és a HISTORIA ECCLESIASTICA HUNGARICA ALAPÍTVÁNY jóvoltából megjelent " A SZABAD KÖZÉP - EURÓPA MÚLTJA ÉS JÖVŐJE emlékkötet Andrzej Przewoznik tiszteletére" c könyvünk
2012-ben Megemlékezés S. Wysinszky lengyel és Mindszenty József
biborosokról - szentmise, előadások (Dr. Zombori István, Illés Pál Attila Piliscsaba)
A Regionális Történelmi Konferenciák minden évben megrendezésre kerülnek:
2011-2012-ben, ŐSEINK NYOMÁBAN - őstörténeti konferencia neves kutatókkal, élen Bíró András Zsolt antropológussal.
2012-ben I. Regionális Történelmi vetélkedő diákok részvételével SZÜLŐFÖLDEM SZERETLEK címmel Párkányban
2012-benHonismereti kirándulás Bugac
Társulásunk tagja a: Szövetség a Közös Célokért országos szervezetnek
Partner szervezeteink:
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
Magyar Honismereti Szövetség
Kárpát -medencei Civil Akadémia
Magyar Turán Alapítvány
Rendezvényeink támogatói:
Bethlen Gábor Alapkezelő zrt. Budapest
Béres József és Mária vállalkozók Nána
Párkány város önkormányzata
Tagságunk létszáma 36. A következő településekről vannak képviselők, tagok: Párkány, Kéménd, Ipolyszalka, Nána, Kőhídgyarmat, Kisgyarmat, Garamkövesd, Muzsla, Búcs, Ipolyság, Bény.